Digitaal toetsen bij een bètavak (wiskunde, scheikunde en natuurkunde)

Geschreven door Test-Correct 27 januari 2022
2 minuten te lezen Download voor later

Er wordt soms gedacht dat bètavakken te complex zijn om met een digitaal toetssysteem te toetsen. Vooral voor deze docenten hebben we goed nieuws! Binnen Test-Correct hebben we ervoor gezorgd dat dat niet alleen mogelijk, maar ook makkelijk te doen is. Binnen dit artikel laten we tips van onze gebruikers zien over handige functies bij het construeren van een bètatoets binnen Test-Correct.

Math- & Chemtype zijn twee invoertoepassingen waarmee wiskundige en scheikundige formules en notaties binnen een vraag opgesteld kunnen worden door zowel docent als student. De formules en notaties worden gemakkelijk handmatig ingevoerd of met een touchscreen of pentablet uitgetekend. Ook LaTex wordt herkend.

Mathtype

Met de wiskunde editor (MathType) kunnen meerdere wiskundige formules aangemaakt worden. Bij openvraagtype 'Leg uit - lang' kan tijdens toetsafname de formule-tool door studenten gebruikt worden om formules uit te tekenen en zo te laten zien hoe ze tot een antwoord gekomen zijn.

Mathtype

Chemtype

Binnen de scheikunde en natuurkunde formule editor (ChemType) kan gekozen worden voor verschillende moleculen, en diverse scheikundige formules kunnen worden geformuleerd.

vr_chemtype_text

Formules uittekenen

Bij Math- en Chemtype kunnen formules makkelijk uitgetekend worden met de muis, een pentablet, of op een touchscreen.

vr_chemtype_draw

Geschikte vraagtypes

Open vraag - Lang 

Het voordeel van de open vraag (Leg uit - lang) is tweeledig.
  1. Tijdens de toetsconstructie kun je als docent binnen het antwoord van de vraag duidelijk aangegeven op welke onderdelen punten te behalen zijn. Zodat studenten of collega's tijdens de uiteindelijke toetsbespreking, of in een CO-Learning sessie, deze punten weten te beoordelen en toepassen.
  2. Tijdens de toetsafname kunnen studenten binnen dit vraagtype óók gebruik maken van de formule editor.  Dit vraagtype is dus zeer geschikt om het proces van een student inzichtelijk te houden wanneer niet alleen het gegeven antwoord van belang is, maar ook de stappen die naar het antwoord geleid hebben.

Tekenvraag

Test-Correct werkt momenteel hard aan een nieuwe versie  van de tekenvraag met daarin meer mogelijkheden! Werk je nog met het oude model? Klik hier voor wat tips bij een tekenvraag.

Open gaten tekst 

Dit vraagtype komt goed van pas wanneer je alleen antwoorden wil krijgen van je studenten. Bijvoorbeeld, wanneer je meerdere rekensommen hebt waarvoor de student geen berekening hoeft te laten zien, of wanneer je een deel van een chemische formule toont en de student het ontbrekende deel moet invullen. Docenten gebruiken deze vraag onder andere om temperaturen om te zetten naar een andere waarde.

Meerkeuzevraag

Hoewel math- & chemtype bij een meerkeuzevraag alleen beschikbaar zijn in de vraagconstructie, wordt dit vraagtype toch vaak creatief benut. Je kunt bijvoorbeeld een resultaat laten zien met verschillende formules welke (mogelijk) naar dat resultaat leiden. De antwoordmogelijkheden zet je onder elkaar met de opties A.,B., etc, ervoor. Zo kun je toch de kennis van formules en berekeningen toetsen binnen een gesloten vraag. Zie in de afbeelding een voorbeeld gezien vanuit het perspectief van een student tijdens toetsafname.

vr_meerkeuze_math

Aan de slag

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden binnen Test-Correct voor jouw vak? Maak een gratis account aan en probeer het zelf uit! Bij vragen kun je altijd contact met ons opnemen. We helpen je graag!

Geschreven door Test-Correct op 27 januari 2022