Digitaal toetsen? Makkelijk en Veilig!

Klassikaal, op afstand, of hybride toetsen:

Maak vrijblijvend een account aan en probeer het zelf!

Maak account aan

Wat levert Test-Correct mij op?

De student wordt betrokken bij het beoordelen van toetsen. Hierdoor ontstaat een verhoogd leerrendement voor studenten en heb je minder nakijkwerk. Daarnaast krijg je inzicht in de sterktes en zwaktes van de studenten, waardoor je je student tijdig kunt helpen bijsturen.

Minder werkdruk én hoger leerrendement!

Voor wie?

Wij willen voor iedere student het hoogst haalbare. Test-Correct is er voor iedereen die naar een efficiënte kennisoverdracht streeft. Ons platform kan om die reden ingezet worden in VO, MBO en HBO. We ontwikkelen werkvormen om ervoor te zorgen dat de lesstof beter beklijft.

 
 

Wat is Test-Correct?

Wat maakt Test-Correct uniek?

Test-Correct is een digitaal toetsingssysteem dat van het bespreken van een toets een activerende werkvorm maakt. De student steekt meer op, jij hebt minder nakijkwerk en de studenten en jij hebben meer inzicht! Je kunt naast formatief ook summatief toetsen, omdat de student de toets maakt in een beveiligde app.

Maak account aan

Zo werkt het…

Creëer een toets in de itembank van Test-Correct. Je kunt kiezen uit bestaande toetsvragen van jou en jouw vakcollega’s en uit toetsvragen in de Test-Correct contentbank (optioneel). Ontwikkeld dóór en vóór docenten is Test-Correct afgestemd op de wensen van de docent en niet andersom.

Zowel op desktops, laptops, tablets & chromebooks kunnen studenten hun toets maken. Een doordacht ontwerp geeft de student het overzicht van zijn voortgang. De docent kan via het surveillantenscherm de studenten monitoren op frauduleuze praktijken. Tegelijkertijd heeft de docent overzicht over de voortgang van de klas en de individuele student.

Geen stapels nakijkwerk meer na een toets! In plaats daarvan bespreek je de toets met de klas. Tijdens het bespreken worden de studenten betrokken bij het beoordelen van antwoorden. Ieder antwoord wordt anoniem en door minstens twee medestudenten beoordeeld. Is er een verschil in beoordeling tussen de beoordelaars dan vraagt het systeem aan jou om een beoordeling te geven.

Nadat de toets beoordeeld is, kun je een gewenste normeringsmethode selecteren. De resultaten van de studenten worden direct doorgerekend. Daarna kun je de cijfers vastzetten en worden ze automatisch doorgestuurd naar de studenten.

Het geven van feedback is één van de meest effectieve leerstrategieën. Naast het bespreken van de toets krijgt de student ook feedback in de vorm van grafieken. Bijvoorbeeld sterktes en zwaktes gerelateerd aan eindtermen zijn in een overzichtelijke grafiek realtime op te vragen. Hierdoor krijgen jij en de student direct inzicht in de sterktes en zwaktes en kan er tijdig bijgestuurd worden.

Testimonials

“Je kan zien dat het door docenten ontwikkeld is!”

C. Jansen 
Docent Biologie
Huygens Lyceum

“Wat een uitzonderlijke service bieden jullie!”

J.W. van Velzen
Vakgroepvoorzitter / Expert Aardrijkskunde
IJburg College

Hoe start ik met test-correct…

1.

Maak een account aan

2.

Volg de interactieve demo tour

3.

En je kunt direct aan de slag

Zij bouwen op test-correct