Oplossingen

voor het MBO & HBO

Group 10-1
1 Toets Construeren

Theorie én competenties kunnen toetsen binnen één platform is een enorme stap vooruit in het beroepsonderwijs. Test-Correct maakt het mogelijk. Niet alleen summatief, maar ook formatief. Vanuit het curriculum, uw eigen vraagontwikkeling of met beroepstoetsen. Met tal van modules die allemaal bijdragen aan een optimale ontwikkeling van hedendaagse kennis en competenties in het MBO en HBO. 

2 Formatief evalueren

Met onze unieke CO-Learning module maken uw docenten hun lessen dynamisch en interactief. Toetsen bespreken met peer-feedback stimuleert het denkproces van studenten. Want fouten waar je zelf aan voorbijgaat, zie je vaak wel bij een ander. En geeft het leerrendement van studenten een flinke boost. 

3 Diepgaand analyseren

Onze Learning Analytics zijn zo uitgebreid en veelzijdig dat uw docenten even makkelijk progressie boeken als hun studenten. Het is voortschrijdend begrip van wat een student beheerst en wat extra aandacht in de leergang behoeft. Inzicht in leerprestaties van groepen en gepersonaliseerd per student. De resultaten van zowel cognitieve leerdoelen als gedrag en competentie (Miller/Bloom) gevisualiseerd.  

 

Probeer Test-Correct nu gratis voor 14 dagen

Meld je aan en maak gratis jouw account

Probeer nu  Boek een demonstratie

TC-on-devices-v4

Loopbaanleren

In het MBO en HBO willen we zoveel mogelijk aandacht schenken aan de begeleiding van de student. Test-Correct helpt grip te krijgen op die ambitie, door vanaf de intake tot aan de diplomering inzichten te vergaren en voortgang te monitoren. Om ze optimaal voor te bereiden op de hedendaagse vakkennis en loopbaanleren effectief in de praktijk te brengen. 

 

Competenties evalueren


Competenties in het MBO en HBO zijn breder dan alleen operationele vaardigheden. Kernwaarden gerelateerd aan praktijk, structuur en hiërarchie zijn minstens even belangrijk; omgaan met collega’s, deadlines en verantwoordelijkheid. Ook die sociale aspecten en persoonlijke ontwikkeling kunnen we evalueren met behulp van digitale toetsen.

Van op tijd komen tot belastingen betalen; de volledige loopbaanbegeleiding kunnen we per student en per klas monitoren. En dat is geen eenzijdig proces. CO-Learning betrekt studenten bij het geheel van competenties, maar ook bij de eigen kernwaarden en die van zijn studiegenoten.
MBO-Competenties-evalueren-1
MBO-Flexibel-onderwijs

Samen met de student

Met CO-Learning maken studenten zich competenties eigen door op een natuurlijke manier ervaringen en kennis uit te wisselen. Anders dus dan met standaard lesmateriaal leren ze – onder begeleiding van de docent en aan de hand van het toetsmateriaal – van elkaars ervaringen. Op een heel organische manier leidt dat tot constructieve en open onderlinge discussie, waarvan is gebleken dat het leerrendement een standaard les overtreft. De docent vertelt niet wat ze moeten doen maar begeleidt het proces, dat volledig door de CO-Learningmodule wordt gefaciliteerd.

Aanpassen en herhalen

Per iteratie een stap vooruit, dat is de kracht van Analytics. Elke toets brengt de docent, de student en de kwaliteit van de toets verder. De data bieden een compleet inzicht in het volledige proces van elke student. Fijn voor de docent die daarmee eenvoudiger dan ooit zijn aanbod kan afstemmen op de behoefte van de student. Maar ook heel praktisch voor de student, die een schat aan informatie ter beschikking heeft voor het schrijven van zijn eigen (stage)verslagen.

MBO-Aanpassen-en-herhalen

Test-Correct. Toetssteen voor beter onderwijs.

Probeer Test-Correct nu gratis voor 14 dagen

Meld je aan en maak gratis jouw account

Probeer nu  Boek een demonstratie

TC-on-devices-v4
Carin Jansen foto
C. Jansen Docent biologie Huygens Lyceum
“Je kan zien dat het door docenten ontwikkeld is!”
Marlou Moonen Nova Paxlaan
M. Moonen Docent verpleegkunde en examenleider MBO-verpleegkunde opleiding Nova College, locatie Paxlaan
“Door het invoeren van filmpjes en plaatjes in de toetsen wordt er meer mogelijk op toepassingsniveau en komt de beroepspraktijk weer wat dichter naar de opleiding.”
gert-jan Kloos edith stein
G-J. Kloos Rector Edith Stein College
“Ik ben ervan overtuigd dat dit helpt om leerlingen meer te laten leren.”
pieter zandt scholengemeenschap-1
A. Trouwborst Directeur Pieter Zandt Scholengemeenschap
“Nog nooit heb ik een onderwijsvernieuwing binnen de school zo snel zien gaan! We worden vlot en plezierig geholpen!”

Zij bouwen op Test-Correct

pieter zandt scholengemeenschap-1
groevenbeek
Melanchthongroep-logo
Alberdingk Thijm scholen
Jacobus Fruytier Scholengemeenschap-2
rijnlands lyceum sassenheim
edith stein college
stedelijk gymnasium schiedam