Blog | CO-Learning Set-up op School

Geschreven door Alex Karlas 22 september 2021
4 minuten te lezen Download voor later

Wil je aan de slag met CO-Learning dan zijn deze handvatten in deze paper bedoeld als voorbeeld. Probeer het, je zult zien dat het werkt. Met jouw eigen inzicht om het passend te maken in jouw context.’

Waarom?

Groepen leren meestal door discussie, verduidelijking van ideeën en evaluatie van de ideeën van anderen. Informatie die besproken wordt, blijft bewaard in het langetermijngeheugen. Het is algemeen bekend dat we ongeveer 10% leren van wat we lezen, 20% van wat we horen, 30% van wat we zien, 50% van wat we zien en horen, 70% van wat we bespreken, 80% van wat we ervaren en 95% van wat we anderen leren. Samenwerkend leren is van vitaal belang voor beter leren in de klas en studenten die minder goed presteren gaan erop vooruit als ze in diverse groepen werken.

Stap 1: Opstelling

De inrichting van jouw klaslokaal heeft invloed op groepswerk. Ruimte met tafels of bureaus die makkelijk te verplaatsen zijn werkt daarbij het beste om groepen te maken. Zeker bij projecten is zo’n opstelling om samen te werken een pré. Ruimtes met vaste zitplaatsen, zoals een auditorium, maken het moeilijker. Je hoeft groepswerk niet te vermijden vanwege dit soort beperkingen. Met online werken speelt dit fysieke probleem niet. Het vraagt wel een goede discipline om met de applicatie te werken en tijdens de opdracht iedereen aan het woord te laten. Er zijn manieren om groepen te laten samenwerken in starre opstellingen:
 • Kleine groepen van (3-4) kunnen op een rij zitten;
 • Grotere groepen (6-8) kunnen zich in tweeën splitsen. De helft van de groep op de voorste rij draait zich om, om de anderen op de tweede rij aan te kijken.

Bij online werken ervaar je deze fysieke beperking niet. Microsoft TEAMS werkt hier ideaal voor. Zie: BREAKING NEWS: Breakout rooms!. Rouleren binnen de groep kan op elk moment in de taak. Zonder dat dit afbreuk doet aan het leerproces.

Stap 2: Snelle Oefening

Voor een snelle oefening is er altijd wel ruimte. Meestal gaan deze oefeningen het beste (en snelst) in kleine groepen, denk aan twee studenten. Daarnaast staat het je vrij de opdracht passend te maken aan de behoeften van uw studenten. Als je een snelle oefening doet, zoals Denk-Paar-Deel, is het gemakkelijk om de studenten te laten praten met degene die naast hen zit. En online kunnen studenten elkaar uitnodigen in hun eigen chatroom. Korte uitleg hierover: Think Pair Share Explained

Stap 3: Grote Opdracht 

Uitgebreider groepswerk zoals projecten kunnen ook buiten de klas, bibliotheek, thuis en vooral online gebeuren. Daarvoor zijn tools beschikbaar. Meer hierover in een volgende post. Dit is nuttig als je een lezing geeft of nadenkt over een grote opdracht aan het einde van het semester voor een kleinere klas. Studenten kunnen elkaar buiten de lesuren persoonlijk ontmoeten of online samenwerken om een taak te voltooien. En jij kunt deze vorderingen als docent ook online volgen.

Voorbeelden

Hier volgen vier voorbeelden van groepsopdrachten die werken. We kiezen voor eenvoud, dus meteen aan de slag. En onthoud “Wat jij als docent vertelt zullen de studenten vergeten. Wat jij de studenten laat zien, zullen ze onthouden. Wanneer jij de studenten erbij betrekt zullen ze leren.”

 • Informele Activiteiten 

Er zijn een paar minder geformaliseerde (en dus snelle) activiteiten die samenwerkend leren ondersteunen. Probeer studenten te groeperen in 'buzz-groepen', 'dyads' (voor Think-Pair-Share), 'circle of voices', roterende trio's, sneeuwbalgroepen/pyramides, 'jigsaw’ of ‘fishbowl'. Google gerust op deze methoden om er meer over te lezen. Gebruik de zoekterm in combinatie met CO-Learning. Onder voorgaande beschreven STAP 2 is een link opgenomen met een ‘Think-Pair-Share’ instructievoorbeeld.

 • Probleemgestuurde Taken

Een duidelijke taak voor de student is een oplossing te vinden voor een specifiek probleem. Een opdracht als deze werkt het beste wanneer er meerdere wegen naar Rome leiden. Dat maakt de gekozen oplossing verrassend, waardoor groepen elkaar kunnen inspireren. Het probleem moet direct verband houden met de stof die je behandelt. Voor zover mogelijk een relatie hebben met problemen of taken uit de echte wereld. Studenten in een marketingklas kunnen bijvoorbeeld worden gevraagd een productpitch te bedenken die gericht is op een specifieke bevolkingsgroep. Voor aardrijkskunde een opdracht die met energietransitie te maken heeft. Of denk aan op afspraak winkelen tijdens een Lock-down.

 • Case Studies

Net als probleemgestuurde taken zijn casestudies gebaseerd op problemen uit de praktijk. Maar in plaats van de studenten te vragen een tastbaar product te maken, bespreken de studenten het probleem in kwestie. Zo vinden ze een aantal mogelijke oplossingen, sommen de verdiensten van elk op en schetsen hun favoriete oplossing. Casestudies gaan vergezeld met aanvullende relevante documentatie. Denk aan financiële overzichten, tijdlijnen, korte biografieën en multimediale supplementen, zoals video-opnamen van interviews. De studenten leveren als eindproduct:
 • Een analyse die bestaat uit: beschrijving van de context;
 • Het probleem dat opgelost moet worden;
 • De oplossing die bedacht is [SMART];
 • De verantwoording [rationale] waarom deze oplossing de juiste [beste] keuze is, en tenslotte;
 • Het eindresultaat, wat maakt dat de eindgebruiker [klant] het gaat gebruiken.

CO-Learning kan je als activiteit bij elke van bovenstaande punten tussentijds inzetten, hierdoor zal het eindproduct van de studenten aanzienlijk hoger liggen. Als eindbespreking van het project werkt ook goed óf een combinatie van deze twee.

 • Quizzen Maken

Moedig evaluatie aan door groepen de opdracht te geven quizvragen te schrijven. Gericht op de actualiteit en de thema’s dat je onderwijst. Bijvoorbeeld over het 5-krachtenmodel van Porter of het SMART maken van doelstellingen of vragen over taal en spellingsregels. Om de quiz te schrijven, moeten de studenten:
 • Samenvatten wat ze gelezen/geleerd hebben;
 • De belangrijkste ideeën/vragen kiezen;
 • Bronnen ontdekken die te relateren zijn en;
 • Nagaan hoe de vragen bij elkaar passen.

Verdeel het materiaal over de groepen en laat elke groep de andere overhoren. Dit geeft de studenten de kans om te tonen wat ze weten, en een beetje competitie zal de studenten aanmoedigen om hun beste beentje voor te zetten.

Samenspel

CO-Learning is geen exacte wetenschap. Het is een raamwerk en een methodiek om het leren effectiever en leuker te maken. Tenslotte is samenwerken in de toekomstige baan van de student een basis ingrediënt. Samen werk je aan de totstandkoming van een product, dienst en oplossing. Op school is het een samenspel tussen docent en student, tussen de student en de groep en de groep en de docent. Dat brengt magie in het onderwijs!
Groepswerk triggert speciale vaardigheden van studenten. Zo moeten ze onderhandelen over persoonlijkheidsverschillen en verschillende werkstijlen. Houd er rekening mee dat groepen - of individuen binnen de groep - de taak betwisten of vragen om een andere taak toegewezen te krijgen. Het is belangrijk dat de leerdoelen met betrekking tot de taak worden bereikt. Dat kan bijvoorbeeld door de inhoud achteraf te toetsen. Het is ook belangrijk dat de studenten leren effectief met elkaar samen te werken. Zelfs in gevallen waar er een persoonlijkheidsverschil is.

Tot Slot

Kijk hoe je de studenten kunt helpen effectief samen te werken. Blijf op afstand, zij moeten het doen! Studenten hun weg laten vinden is onderdeel van het leren. Het kan zijn dat studenten niet goed kunnen onderhandelen. Of niet goed een plan kunnen opstellen, waarin nauwkeurig is aangegeven hoeveel tijd een bepaalde taak in beslag zal nemen. In plaats van in te grijpen en groepen te herstructureren, neem een stap terug. Beoordeel welke specifieke vaardigheid de groep kan helpen doeltreffender te functioneren. Bied de studenten de middelen die ze nodig hebben om die vaardigheid te verwerven. En stel de vraag aan je student; wat kan wél werken voor hem/haar en de groep?

Contact

Goed en eerlijk onderwijs. Gelijkere kansen door de inzet van CO-Learning. Omdat we willen leren en niet vergeten.
Wil je meer weten over wat CO-Learning voor jouw school kan betekenen, laat het ons weten. We nemen contact met je op.

Geschreven door Alex Karlas op 22 september 2021