Blog | Meerwaarde van CO-Learning door technologie

Geschreven door Alex Karlas 20 januari 2022
2 minuten te lezen Download voor later

Het gebruik van technologie, internet en netwerk-gebaseerde computersystemen is een feit. Het wordt in rap tempo door scholen in het VO en MBO met ambitie omarmd. Samengevat ; wat is CO-Learning?

CO-Learning is een activerende werkvorm van onderwijzen en leren, waarbij groepen studenten samenwerken en een probleem oplossen, een taak voltooien of een product maken. Deze post is een vervolg op de paper: Gelijkere kansen met CO-Learning welke eerder gepubliceerd is op deze site. 

Flexibel

Infographic de meerwaarde van CO-Learning door technologieDe belangrijkste toegevoegde waarde van de inzet van technologie is flexibiliteit, zo geven onderwijsinstellingen aan. Flexibiliteit wanneer het gaat om tijd en plaats, maar ook wanneer het gaat om het gebruik daarvan tussen docenten onderling, tussen docenten en studenten en studenten onderling. De schaalbaarheid en uitwisselbaarheid is enorm. Juist ook buiten het klaslokaal. Dat maakt dat je als docent je complete lesplan niet binnen 50 minuten lestijd opgestart en afgerond moet hebben. Zeker niet nu samenwerken niet alleen klassikaal maar ook op afstand – vanuit huis – een vast onderdeel is geworden van het onderwijs. En dit waarschijnlijk ook zal blijven.

Informatie kan op véle manieren worden opgeslagen, gepresenteerd en toegankelijk gemaakt. Denk aan tekst, tekeningen, en video. Foto’s, tabellen en figuren. Animaties, simulaties, ‘augmented reality’ of ’virtual reality’. Daarnaast kan de communicatie tussen studenten en docenten worden gefaciliteerd door gebruik te maken van computer gemedieerde communicatie (CMC)-systemen. Voorbeelden zijn: chat-systemen, nieuwsgroepen, e-mail en virtuele schoolklassen.

Download hier de infographic. 

Toegankelijk

Er is meer mogelijk met technologie en dat maakt de inzet van CO-Learning steeds toegankelijker. Met name omdat de toeleverende industrie, zoals uitgeverijen en leveranciers van toetsplatformen, in de ontwikkeling van haar producten hier rekening mee houdt. Belangrijkste genoemde reden is dat technologie ondersteuning biedt bij de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van groepsopdrachten. Ook het werk achteraf wordt genoemd. De analyse van verkregen data en de mogelijkheid om feedback en feed forward te geven aan de leerlingen en studenten.


Technologie maakt het mogelijk dat samenwerkend leren een natuurlijke sociale handeling is. Studenten communiceren al samenwerkend met elkaar, verbaal en non-verbaal, in de breedste zin van het woord. Juist dit ingrediënt maakt leren divers en praktisch – en door te doen wordt datgene wat geleerd wordt niet vergeten. De impact ervan is blijvend.

Gepersonaliseerd

Technologie is een verrijking voor het onderwijs. Het maakt het mogelijk in je eigen tempo te leren. Gepersonaliseerd, adaptief, plaats- en tijdonafhankelijk, gevarieerd en op jouw niveau afgestemd. Je kunt met de data die verzameld wordt een eerlijk, real-time, beeld schetsen van de vorderingen in jouw klas, en dus ook meteen feed-forward geven over de volgende te nemen stappen en de te maken opdrachten.

Contact

"Goed en eerlijk onderwijs. Gelijkere kansen door de inzet van CO-Learning. Omdat we willen leren en niet vergeten."

Wil je meer weten over wat CO-Learning voor jouw school kan betekenen, vraag het ons of plan zelf direct een belafspraak in met één van onze medewerkers via onze contactpagina.

 

Geschreven door Alex Karlas op 20 januari 2022