Een toets nakijken

U heeft de toets afgenomen en besproken met uw klas, tijd om na te kijken.

Ga naar menu ‘toetsen’ en klikt u op de tegel ‘nakijken’. U ziet nu een overzicht van alle toetsen die besproken zijn maar nog niet nagekeken.

Open de gewenste toets d.m.v. het map-icoontje rechts op het scherm. U krijgt nu een overzicht zoals u dat in afbeelding 34 ziet.

Afb.34 Een nog (door de docent) na te kijken toets, met nummering
Afb.34 Een nog (door de docent) na te kijken toets, met nummering

 

Hieronder volgt uitleg over de onderdelen van afbeelding 34:

 1. Toets informatie. De algemene informatie van de toets;
 2. De lijst met studenten die waren uitgenodigd om de toets te maken;
 3. Vragen na te kijken. Hoeveel antwoorden van deze student nog moeten worden nagekeken;
 4. Score / Max. Als alle antwoorden zijn nagekeken van deze student staat hier zijn behaalde score t.o.v. de maximaal te behalen score;
 5. Veroorzaakte discrepanties. Als alles is nagekeken staat hier een score voor de student als beoordelaar, hoe lager de score des te beter;

Tip: Een hoog aantal discrepanties kan betekenen dat de student de stof niet goed beheerst (vaak terug te zien in zijn score) of dat hij/zij het beoordelen niet serieus heeft genomen.

 1. Als de surveillant notities heeft gemaakt, staat hier een ‘ja’;
 2. Geeft de mogelijkheid om een bericht te sturen naar deze student;
 3. Opent meer informatie van deze student;
 4. Opent de toets en de antwoorden van deze student.

Rechtsboven in het scherm ziet u 5, 6 of 7 knoppen (zie afbeelding 35). Afhankelijk van de status van de toets.

Afb.35 De knoppen in de rechter bovenhoek bij een na te kijken toets
Afb.35 De knoppen in de rechter bovenhoek bij een na te kijken toets

 

Hieronder volgt uitleg over de knoppen die te zien zijn in afbeelding 35:

 1. Terug. Brengt u terug naar het vorige scherm;
 2. PDF. Genereert een PDF van alle antwoorden van de studenten;
 3. Openzetten / Dichtzetten. Als u de studenten de mogelijkheid heeft gegeven om hun toets in te zien, dan ziet u hier de knop ‘Dichtzetten’. Als u hierop klikt ontneemt u de studenten de mogelijkheid om hun toets in te zien. Als u op de knop ‘Openzetten’ klikt dan wordt u gevraagd een datum en tijd aan te geven voor de duur dat de toets open zal blijven staan (u ziet dan meteen dat de knop is vervangen met ‘Dichtzetten’, waarna u met één druk op de knop het inzien weer kan sluiten);
 4. Nakijken. Zie ‘Wegwerken discrepanties’ hieronder voor verdere uitleg;
 5. Normeren. Zie ‘Normeren’ voor verdere uitleg;
 6. Becijferen. Zie ‘Becijferen’ voor verdere uitleg;
 7. Inhaal-toets plannen. Als u hierop klikt dan kunt u inhalers en/of herkansers de mogelijkheid bieden om deze toets (of als u dat wenst, een andere) te maken.

 

Wegwerken discrepanties

Als u op de knop ‘Nakijken’ klikt in het overzicht van een na te kijken toets dan worden er drie opties aan u voorgesteld:

 • Alles per vraag. Als u hiervoor kiest krijgt u alle gegeven antwoorden van de studenten per vraag gesorteerd. Zie de paragraph “Alles per vraag” voor verdere uitleg;
 • Alles per student. Als u hiervoor kiest krijgt u alle gegeven antwoorden van de studenten per student gesorteerd. Zie de paragraph “Alles per student” voor verdere uitleg;
 • Steekproef. U krijg een overzicht van willekeurig uitgekozen antwoorden waar de beoordelaars dezelfde score hebben toebedeeld. Zie de paragraph “Steekproef” voor verdere uitleg.

 

Alles per vraag

Bovenin ziet u een menu met blokjes. Elk blokje representeert één vraag. Het blokje wat donkerblauw kleurt is de vraag waar u op dat moment bent. Daaronder ziet u de vraagstelling gevolgd door het antwoord van het antwoordmodel (te herkennen aan de blauwe lijn aan de linkerkant).

Daaronder ziet u de knop ‘Alle antwoorden weergeven’ gevolgd met een lijst antwoorden van studenten (te herkennen aan de groene lijn aan de linkerkant).

LET OP: automatisch zal het systeem alle antwoorden waar de docent naar moet kijken tonen. Als u op de knop ‘Alle antwoorden weergeven’ klikt dan krijgt u alle antwoorden te zien, ook de antwoorden die niet persé nagekeken hoeven worden.

Antwoorden die automatisch gekozen worden om nagekeken te worden zijn:

 • Antwoorden waar beide beoordelaars een andere hoeveelheid punten aan hebben toegekend;
 • Antwoorden die door geen of maar één beoordelaar is beoordeeld;
 • Antwoorden van vraagitems waarvan de optie ‘Bespreken in de klas’ uit staat.

U ziet naast elk gegeven antwoord een lijstje met de beoordelaars. Zie afbeelding 36 als voorbeeld.
Daaronder ziet u een schuiver die u kunt slepen van links naar rechts. Boven het schuifje ziet u een getal dat verandert al naargelang u met de schuiver sleept. Zodra u de schuiver loslaat verschijnt er een derde beoordelaar, de docent. De punten die de docent toebedeelt aan een antwoord zijn de uiteindelijke waardering. Zie afbeelding 36 als voorbeeld.

Afb.36 Screenshot tijdens het nakijken per student
Afb.36 Screenshot tijdens het nakijken per student

 

Opmerking: Iedere beoordelaar die afwijkt van het oordeel van de docent zal er een punt bijkrijgen in de kolom ‘veroorzaakte discrepanties’ in het overzicht van deze toets.

Als u op de knop ‘Alle antwoorden weergeven’ klikt, dan krijgt u in deze lijst ook de antwoorden te zien waar beide beoordelaars dezelfde waardering hebben gegeven. Wanneer het een gesloten vraag betreft, dan ziet u dat de beoordelaar ‘Systeem’ heet. In beide gevallen kunt u als docent een eigen beoordeling geven, dat te allen tijde ook de waardering zal zijn.

Opmerking: Hoewel het voor de docent overzichtelijk is wie wie heeft beoordeeld, blijft dat voor de student anoniem.

Bij ieder antwoord ziet u daarboven ‘Student antwoord’ gevolgd met het oog-icoontje. Als u op het oog-icoontje klikt dan verschijnt de naam van de student die dit antwoord heeft gegeven.

U heeft de gehele lijst afgewerkt en bent nu onderaan de pagina beland. U ziet daar de brede blauwe knop ‘Volgende vraag’. Als u hierop klikt gaat u naar de volgende vraag en begint de procedure zoals hierboven uitgelegd weer van voor af aan.

Uiteindelijk heeft u alle vragen weggewerkt. U klikt op de knop ‘Terug’ rechtsboven in het scherm.

De knop ‘Normeren’ rechtsboven is toegevoegd.

LET OP: De knop ‘Normeren’ komt pas tevoorschijn als alle vragen zijn nagekeken. Ziet u de knop niet, maar u was wel in de veronderstelling dat u alles had nagekeken, zoek dan in de lijst van studenten van wie nog vragen zijn na te kijken.

 

Alles per Student

Links ziet u de lijst van studenten die hebben deelgenomen aan de toets. De blauwgekleurde student is degene waarvan u rechts zijn/haar antwoorden ziet. (Zie afbeelding 36.)

Rechts ziet u bovenaan de knop ‘Alle antwoorden weergeven’. Daaronder ziet u de vraag geformuleerd met daaronder het antwoord uit het antwoordmodel (te herkennen aan de blauwe lijn).

Onder het antwoordmodel ziet u het antwoord van de student (te herkennen aan de groene lijn). (Zie afbeelding 36.)

Hieronder ziet u een nieuwe vraag met antwoordmodel en het antwoord van de student. Op deze manier zijn alle antwoorden die nog nagekeken moeten worden opgesomd.

De overige uitleg is gelijk aan de uitleg in de paragraaf ‘Alles per vraag’.

 

Steekproef

Hier kiest u voor als u wilt checken of de studenten wel eerlijk hebben beoordeeld. Zodra u voor de steekproef heeft gekozen vraagt het systeem een percentage op te noemen.  Het systeem zal vervolgens vragen en antwoorden tonen waarbij minstens twee beoordelaars een waardering hebben gegeven en waarbij beide beoordelaars ook dezelfde waardering hebben gegeven. Welke vragen en antwoorden uitgekozen worden is geheel willekeurig.

Als u 100% kiest dan zult u alle antwoorden zien waar geen discrepanties waren tussen de beoordelaars.

 

Normeren

U klikt op de knop ‘Normeren’ rechtsboven in het toets-overzicht van de na te kijken toets.

 

LET OP: De knop ‘Normeren’ komt pas tevoorschijn als alle vragen zijn nagekeken. Ziet u de knop niet, maar u was wel in de veronderstelling dat u alles had nagekeken, zoek dan in de lijst van studenten bij wie nog vragen zijn na te kijken.

 

U krijgt vervolgens een overzichtsscherm dat is opgedeeld in drie onderdelen:

 • Normering
 • Voorbeeld
 • Vragen

Normering

Er zijn op dit moment 5 manieren om een cijfer uit te rekenen. U kiest de manier uit die uw voorkeur geniet. Vervolgens vragen wij u het veld aan te passen waarmee u de normering aanpast (Het systeem heeft er al een standaard in geplaatst, die kunt u laten staan of aanpassen).

Voorbeeld

Als u nog geen normering heeft gekozen zal deze tabel leeg zijn. Zodra u een normering heeft gekozen verschijnt hier de namenlijst van de studenten die deze toets hebben gemaakt met daarachter het bijbehorende cijfer. Zodra u de normering verandert of aanpast ziet u dat de cijfers mee veranderen. Onderaan de studentenlijst geeft het systeem ook het gemiddelde aan.

Vragen

Hier ziet u de lijst met vragen die gesteld zijn tijdens de toets. Daarachter vindt u de belangrijkste  metadata. Helemaal rechts van iedere vraag ziet u de kolom ‘Overslaan’, als u die optie aanzet naast een vraag dan zal deze vraag niet meetellen bij het berekenen van het cijfer.

Klik op de knop ‘Normering opslaan’ rechtsboven in het scherm. U wordt nu automatisch naar de pagina ‘Becijferen’ gebracht.

Opmerking: Mocht u terug gaan naar het overzichtsscherm van deze toets dan zult u zien dat rechtsboven de knop ‘Becijferen’ is toegevoegd. Omdat na het normeren vrijwel altijd direct becijferd zal worden is ervoor gekozen om automatisch naar de pagina ‘Becijferen’ gedirigeerd te worden, om het u makkelijker te maken.

 

Becijferen

In het scherm ‘Becijferen’ ziet u bovenaan de algemene informatie van deze toets. Daaronder ziet u de lijst van studenten die zijn uitgenodigd voor het maken van deze toets. Alle studenten die de toets hebben gemaakt hebben een cijfer in de kolom ‘Beoordeling’. Rechts daarvan ziet u een schuiver die u kunt verschuiven. Als u dat doet verandert het cijfer van de student mee, ongeacht de normering.

De kolom ‘notities’ geeft u inzicht in alle notities die gemaakt zijn door de surveillant. Hier staat standaard ‘n.v.t.’ als er geen notitie is aangemaakt bij deze student door de surveillant.

Als u tevreden bent met de cijfers klikt u op de knop ‘Becijferd markeren’ rechtsboven.

Zodra u op de knop ‘Becijferd markeren’ heeft geklikt is de toets becijferd. De toets is terug te vinden in het menu ‘Toetsen’ onder de tegel ‘Becijferd’.

Als de toets becijferd is, kunt u de studenten de mogelijkheid geven om hun toets in te zien. Als de toets voor inzage openstaat, dan ziet u de knop ‘Dichtzetten’. Als u hierop klikt ontneemt u de studenten de mogelijkheid om hun toets in te zien. Als u op de knop ‘Openzetten’ klikt dan wordt u gevraagd een datum en tijd aan te geven voor de duur dat de toets open zal blijven staan (u ziet dan meteen dat de knop is vervangen met ‘Dichtzetten’, waarna u met één druk op de knop het inzien weer kan sluiten);

LET OP: Test-Correct stuurt automatisch de cijfers door naar het e-mailadres van de studenten. Dit gebeurt echter pas 5 minuten nadat u de toets becijferd heeft. Zo heeft u nog tijd om eventuele vergissingen recht te zetten.