Toets afnemen

Een toets afnemen

 

Afb. 24
Afb. 24

U gaat naar de tegel ‘Geplande toetsen’ in het meu ‘Toetsen’. U opent een toets die voor vandaag staat ingepland. Dit doet u door op het map-icoontje te klikken naast de toets (zie afbeelding 24).

s24
Afb.25 Het overzicht van een geplande toets

 

Bovenin ziet u de algemene toetsinformatie. Daaronder ziet u twee tabbladen. Het tabblad ‘Studenten’ en het tabblad ‘Surveillanten’ (zie afbeelding 25).

Het tabblad Studenten

Hier ziet u de lijst van alle studenten die in de opgegeven klas zitten. Als studenten zijn ingelogd in deze toets, dan kleurt hun label groen (zie afbeelding 24). Studenten die groen kleuren hebben de introductietekst van de toets op hun scherm en een zandlopertje. Het zandlopertje verandert in de knop ‘Starten’ als u als surveillant daadwerkelijk de toets start.

U heeft de mogelijkheid om studenten te verwijderen uit de lijst. Daarmee verwijdert u ze niet uit de klas maar sluit u ze wel uit van deelname voor deze toets. Studenten die afwezig zijn, maar waarvan u wilt dat ze de toets op een later tijdstip alsnog inhalen mag u in de lijst laten staan. Het systeem begrijpt automatisch dat afwezige studenten recht hebben op het inhalen van een toets. Dit scheelt extra werk voor u op een later tijdstip bij het inplannen van de inhaaltoets.

Onderaan ziet u de knop ‘Studenten toevoegen’. Als u op deze knop klikt, dan krijgt u de pop-up ‘Student toevoegen’. Te zien is een lijst van alle klassen die u lesgeeft. U kunt hier drie acties doen:

 • Voeg klas toe. Alle studenten uit de gekozen klas worden toegevoegd aan deze geplande toets;
 • Selecteer studenten. U krijgt een lijst van studenten te zien van de gekozen klas, u vinkt alle studenten aan die u wilt toevoegen en klikt op de knop ‘toevoegen’;
 • Annuleer. U sluit deze pop-up Alle acties om studenten toe te voegen zijn wel uitgevoerd.

Het tabblad Surveillanten

Hier ziet u de lijst van alle surveillanten die zijn gekoppeld aan deze geplande toets door de vakdocent.

Onderaan ziet u de knop ‘Surveillanten wijzigen’. Als u op deze knop klikt krijgt u de pop-up ‘Geplande toets wijzigen’. Hier kunt u nieuwe surveillanten toevoegen of bestaande verwijderen.

Rechtsboven in het scherm van de geplande toets is ook een aantal knoppen aanwezig:

 • Terug. Deze knop brengt u terug naar het overzicht van geplande toetsen;
 • Toets afnemen. Deze knop is enkel aanwezig op de dag dat de toets gepland is. Als u hierop klikt kunt u starten met surveilleren;
 • Toets printen. Als u hierop klikt genereert het systeem automatisch een PDF versie van de geplande toets. Dit kan handig zijn als blijkt dat bijvoorbeeld het klaslokaal waar u als surveillant zit u niet in de gelegenheid stelt om de toets digitaal af te nemen. Tip: sla het bestand eerst op, vervolgens opent u het PDF op uw computer en geeft u van daaruit de printopdracht. Dit geeft meestal een hogere kwaliteit op papier, dat kan prettig zijn als u afbeeldingen als bron gebruikt;
 • Gegevens wijzigen. Als u hierop klikt krijgt u de pop-up ‘Geplande toets wijzigen’. Als u hier op klikt kunt u gegevens van de geplande toets wijzigen (datum, rapportperiode, weging, surveillant, instructies)

 

Surveilleren

Als u een geplande toets wilt afnemen dan dient u de geplande toets te openen. Rechtsboven ziet u vervolgens een aantal knoppen. U dient op de knop ‘Toets afnemen’ te klikken om te starten met surveilleren.

Opmerking: De knop ‘Toets afnemen’ is alleen aanwezig als u op de datum van de geplande toets deze toets opent. Op alle overige dagen is deze knop niet aanwezig en kunt u dus niet beginnen met surveilleren.

Zodra u de toets start komt u in het surveillantenscherm (zie afbeelding 26).

Afb.26 Screenshot van Test-Correct tijdens het surveilleren, met genummerde onderdelen
Afb.26 Screenshot van Test-Correct tijdens het surveilleren, met genummerde onderdelen

 

Hieronder volgt uitleg over de onderdelen bij het scherm ‘Surveilleren’:

 1. Toetsen. Hier ziet u de lijst van alle toetsen die u op dit moment afneemt, welke klassen werken aan welke toets en wat de voortgang is van iedere klas;
 2. Voortgang. Hier ziet u een progressiebalk van 0% tot 100%. Dit percentage geeft het gemiddelde aan van de gehele klas;

 

LET OP: De voortgang wordt berekend d.m.v. het aantal te behalen punten, niet het aantal vragen van de toets. De aanname is dat vragen waar meer punten te verdienen zijn doorgaans meer tijd in beslag nemen om te maken. Door op deze manier de progressie te monitoren krijgt u een beter beeld van hoeveel werk er al is verricht door de studenten.

 

 1. Inleveren. Als u op deze knop klikt dan sluit de toets voor alle studenten die de desbetreffende toets aan het maken zijn;

 

LET OP: Dit is een onomkeerbaar proces, bedenk dus goed of u echt wilt dat alle studenten moeten stoppen met het maken van de toets. Als u bepaalde studenten extra tijd wilt geven (bijvoorbeeld omdat ze tijdsdispensatie hebben) dan adviseren wij dat u van alle studenten individueel de toets inlevert.

 

Opmerking: Op dit moment geldt het inleveren ook voor de studenten met tijdsdispensatie. In de toekomst willen we dit aanpassen zodat wanneer u bij een eerste keer de knop ‘Inleveren’ klikt de toetsen worden ingeleverd van alle studenten zonder tijdsdispensatie en dat voor alle studenten met tijdsdispensatie er een tweede maal van de knop ‘Inleveren’ gebruik gemaakt dient te worden.

 1. Huidige tijd. Hier ziet u de daadwerkelijke tijd;
 2. Naar smartboard weergave / Naar surveillant weergave. Door op deze knop te klikken verdwijnt het overzicht ‘Voortgang Studenten’ of komt deze weer tevoorschijn;
 3. Voortgang Studenten. Hier ziet u een lijst met alle studenten die aanwezig zijn bij de afname. U ziet bij iedere student een portret (mits deze is aangeleverd door de schoolbeheerder), welke status de toets verkeerd, zijn persoonlijke progressiebalk, een i-knop (meer uitleg hierover onder deze opsomming) en rechts daarvan de knop ‘inleveren’ of ‘terug geven’;
 4. Inleveren. Als u op de knop ‘inleveren’ klikt naast een student dan zal de toets sluiten voor deze student. Alle vragen die hij/zij tot dan toe gemaakt heeft zijn opgeslagen. De knop verandert vervolgens in ‘terug geven’. Als u op de knop ‘terug geven’ klikt dan krijgt de student weer toegang tot zijn toets.

 

De i-knop

Kijk naar afbeelding 27, hier ziet u wat er te zien is als u op de i-knop klikt.

Afb.27 Screenshot van de pop-up na het indrukken van een i-knop, met genummerde onderdelen
Afb.27 Screenshot van de pop-up na het indrukken van een i-knop, met genummerde onderdelen

 

 

Hieronder uitleg van de onderdelen bij de pop-up van afbeelding 27:

 1. Naam. Hier staat de gehele naam van de desbetreffende student;
 2. Portret. Hier kan de schoolbeheerder de portretten van uw studenten koppelen. Dit maakt het surveilleren makkelijker, zeker wanneer de surveillant niet bekend is met de klas;
 3. Vragen beantwoord. Hier staat aangegeven hoeveel vragen reeds zijn beantwoord door deze student;
 4. Tijd per vraag. Hier staat de gemiddelde tijd die deze student nodig heeft voor het beantwoorden van de vragen. Als zijn/haar progressiebalk al over de 50% is kan deze informatie een inschatting geven of deze student traag is (en dus problemen kan krijgen met het afronden van zijn/haar toets) of dat dit een snelle student is. Dit doet u door de ‘Tijd per vraag’ te vergelijken met andere studenten;
 5. Huidige vraag. De vragen zijn genummerd in de toets. Hier kunt u direct zien bij welke vraag deze student is. Als u bijvoorbeeld vermoed dat deze student heimelijk communiceert met een andere student over de toets kunt u met behulp van deze informatie te weten komen of beide studenten bij dezelfde vraag zitten;

 

LET OP: Als de vragen zijn geshuffled, dan komen de vraagnummers van de verschillende studenten niet overeen met dezelfde vraagitems. In dat geval kunt u dus geen inzicht krijgen vanuit dit scherm of de studenten bij dezelfde vraag zijn. Dat betekent dat u ouderwets naar de studenten moet lopen om dit te achterhalen.

 

 1. Notities. Hier kunt u als surveillant notities achterlaten. De notities zijn voor de vakdocent zichtbaar op het moment van nakijken. Dit kan handig zijn als u een mededeling wilt doen over een specifieke student (bijvoorbeeld ‘heeft afgekeken bij vraag X’, ‘had geen toegang tot een rekenmachine’, ‘haar laptop viel uit en heb haar mijn iPad gegeven om verder te werken’);
 2. Logboek. Onder het notitieveld staat het logboek. Het systeem logt een aantal activiteiten van de student tijdens het maken van de toets. Dit logboek is ook weer in te zien door de vakdocent. De volgende zaken logt het systeem bij afname van de toets:
 • Tijd starten van het maken van de toets
 • Tijd inleveren van de toets
 • Tijd afpakken van de toets door de surveillant
 • Tijd van het verlaten van Test-Correct voordat de toets is ingeleverd
 • Tijd van het maken van een screenshot
 • Tijd van het inloggen in Test-Correct vanuit een IP adres die niet als veilig staat aangegeven
 1. Notities opslaan & Annuleer. Als u op ‘Notities opslaan’ klikt dan bewaart het systeem de zojuist toegevoegde notitie in het notitieveld, daarna verlaat u deze pop-up. Klikt u op de knop ‘Annuleer’ dan verlaat u de pop-up zonder dat de eventuele gemaakte notities worden opgeslagen.

 

 

Fraude door een student

Als een student één van de volgende handelingen verricht, dan wordt de surveillant direct verwittigd over deze handeling van de desbetreffende student:

 • Het verlaten van Test-Correct voordat de toets is ingeleverd;
 • Het maken van een screenshot;
 • Inloggen in Test-Correct vanuit een IP-adres die niet als veilig staat aangegeven.

Op het moment dat een student één van bovenstaande acties uitvoert, dan ontstaat er op drie plekken in het surveillantenscherm een waarschuwingsteken.

 • U ziet direct onder ‘Huidige tijd’ een waarschuwingssymbool gevolgd door een getal. Het getal geeft aan bij hoeveel studenten een frauduleuze handeling is geconstateerd;
 • U ziet naast de naam van desbetreffende student een waarschuwingssymbool. Als u op dit waarschuwingssymbool klikt, dan krijgt u een overzicht van alle frauduleuze handelingen van deze student, die u nog niet eerder gezien heeft (zie afbeelding 28);
 • In de titel van de webpagina, van de browser die u gebruikt.
Afb.28 Screenshot van een geopend waarschuwingslog van een bepaalde student
Afb.28 Screenshot van een geopend waarschuwingslog van een bepaalde student

 

Als het systeem fraude ontdekt bij een student, dan zal de interface van deze student veranderen van groen naar helderrood. Op deze manier krijgt de student direct te weten dat er een fraudemelding is verzonden naar de surveillant. U als surveillant moet iedere notificatie van fraude afvinken wil de student weer een groene interface terug krijgen (zie afbeelding 28). U kunt er overigens voor kiezen om notities toe te voegen bij iedere frauduleuze handeling. Deze notities zijn terug te lezen door de vakdocent tijdens het nakijken.

 

Er zijn twee kleuren waarschuwingsiconen: i01 en i02

i01 = een frauduleuze handeling van de student.

i02 = student werkt vanaf een IP-adres dat niet is toegestaan.

 

Als de student het i02 symbool achter zijn naam krijgt, dan betekent het niet automatisch dat hij/zij iets fout doet. Redenen om deze waarschuwing goed te keuren zijn:

 • Met goedkeuring van de school mag de student deze toets maken vanaf een ander adres, bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis;
 • De student gebruikt niet het netwerk van de school maar zijn eigen mobiele netwerk.

In alle gevallen van de waarschuwingsnotificaties dient u deze te openen en voor gezien af te vinken (zie afbeelding 28).

 

Wat ziet de student

Studenten kunnen enkel toetsen openen op de dag dat ze ingepland staan. Zodra de student een toets opent, dan ziet hij het volgende scherm:

Afb.29 Het scherm van een student op het moment dat hij/zij wacht om aan de toets te starten
Afb.29 Het scherm van een student op het moment dat hij/zij wacht om aan de toets te starten

 

 

Voor de student is het volgende te zien:

 • De titel van de toets;
 • Eventuele aanwijzingen die bij de toets horen;
 • Een zandlopertje.

Het zandlopertje verandert in een startknop zodra de surveillant de desbetreffende toets start.

Zodra de student op de startknop drukt komt hij/zij in de toets terecht. In afbeelding 30 ziet u een screenshot hoe dit eruit ziet voor de student:

Afb.30 De toets-interface van de student, met nummering
Afb.30 De toets-interface van de student, met nummering

 

Hieronder uitleg van de onderdelen bij het toets-scherm van de student:

 1. Hier zie u het totaal aantal vragen van de toets. Elk blokje representeert een vraag. Het is mogelijk om naar de desbetreffende vraag te navigeren d.m.v. het klikken op het blokje;
 2. Een grijs blokje betekent dat de vraag nog niet beantwoord is door de student;
 3. Een donkergroen blokje betekent dat de vraag is beantwoord door de student;
 4. Een lichtgroen blokje betekent dat de student op dit moment deze vraag voor zich ziet;
 5. Het overzichtsknopje. Als de student hierop klikt, dan krijgt hij/zij op één pagina alle vragen en zijn gegeven antwoorden onder elkaar te zien. Op deze manier kan de student nog eens alles controleren alvorens hij/zij de toets inlevert;
 6. Mededeling welk vraagtype dit is;
 7. De vraagstelling;
 8. Onder de vraagstelling is er de mogelijkheid om antwoord te geven. Per vraagtype ziet dit er anders uit;
 9. De knop inleveren. Hiermee kan de student het initiatief nemen om de toets in te leveren.

Opmerking: Zolang de surveillant de toets nog niet heeft afgesloten kan de surveillant de toets weer terug geven aan studenten die hem hebben ingeleverd.