Geef persoonlijke aandacht weer de ruimte

Peer Review

Voordelen van Peer Review

icon-colearning-Oct-30-2022-09-23-43-2697-PM

Verhoogde betrokkenheid van leerlingen

Wanneer leerlingen feedback krijgen van hun klasgenoten, zijn ze vaak meer betrokken bij het leerproces dan wanneer de docent alleen feedback geeft. Dit kan leiden tot verhoogde motivatie om te leren en beter te presteren.

icon-colearning-Oct-30-2022-09-23-43-2697-PM
questionaire@2x-2-3
questionaire@2x-2-3

Bevordering van kritisch denken

Peer feedback kan leerlingen helpen om kritisch na te denken over hun eigen werk en dat van anderen. Het kan hen helpen om van elkaars fouten te leren. Dit werkt heel goed bij een formatieve toets waar leerlingen zich voorbereiden op het examen. 

klassen@2x-3

Bevordering van samenwerking

Peer feedback kan samenwerking tussen leerlingen bevorderen. Het helpt leerlingen te leren hoe ze constructief kunnen communiceren en effectief kunnen samenwerken met anderen om doelen te bereiken.

klassen@2x-3
toetsen-beoordelen bespreken@2x-4
toetsen-beoordelen bespreken@2x-4

Minder werkdruk van docenten

Peer feedback kan docenten helpen om de werklast te verminderen door de beoordelingstaak te delen. Dit geeft de docent meer tijd en energie om zich te concentreren op andere taken, zoals lesgeven en het ontwikkelen van lesmateriaal.

Wil je peer review makkelijk en efficiënt inzetten?

Probeer Test-Correct nu gratis voor 14 dagen

Of nodig ons uit voor een vrijblijvende demonstratie.

Probeer nu  Boek een demonstratie

digitaal toetsen peer feedback

Welke vormen heeft Peer review?

question-open
Opdrachten

Feedback geven op de kwaliteit van de argumentatie en de relevantie van de antwoorden

leerdoelen-bespreken-4
Formatieve toetsen

Elkaars toetsen beoordelen om

voor te bereiden op het examen

gevorderdencursus-toetsconstructie
Zelfevaluatie

Eigen antwoorden beoordelen om eigen prestatie te verbeteren 

Elkaars antwoorden peer review
Summatieve toetsen

Antwoorden nakijken a.d.h.v. antwoordmodel en docent uitleg

Stappen om Peer Review in te zetten bij (digitaal) toetsen

 
Peer review kan een effectieve methode zijn om leerlingen te betrekken bij het beoordelen van het werk van hun medeleerlingen digitaal toetsen. Dit kan op een formatieve of een summatieve manier zijn. Hieronder volgen enkele stappen die je kunt volgen om peer review te implementeren:
1
Zorg dat leerlingen duidelijke richtlijnen hebben en er een antwoordmodel is.
2
Gebruik een platform dat geschikt is voor digitaal toetsen en peer review tegelijk.
3
Geef leerlingen voldoende ruimte om feedback te geven op elkaars antwoorden.
4
Begeleid leerlingen hoe ze constructieve feedback kunnen geven.
5
Sluit de peer review af met een reflectie-moment over de ontvangen feedback.
6
Bespreek met leerlingen welke volgende stappen ze kunnen nemen.
icon-colearning

Peer review met Test-Correct

Wie het toetsproces snapt, begrijpt beter wat er van hem verwacht wordt. Met Test-Correct zetten we de toets in als leermiddel. Leerlingen maken de toets en evalueren vervolgens elkaars resultaten aan de hand van de klassikale bespreking. Door mee te doen aan het toetsproces en elkaars antwoorden kritisch te beoordelen, leren ze nadenken over de stof, in plaats van deze simpelweg uit het hoofd te leren. Dat is oefenen op nadenken. CO-Learning is een activerende werkvorm die inzichten geeft die voorheen ondenkbaar waren. En een nieuwe sociale interactie waarvan iedereen leert.

  • Geschikt voor formatief en summatief toetsen
  • Klaar voor digitaal toetsen (op afstand)
How werkt Peer feedback
Samen evalueren stimuleert

Peer-review is de beste manier om samen met de klas de toets na te kijken. Het proces motiveert studenten om kritisch na te denken over mogelijke antwoorden.

De oplossing van Test-Correct is bij uitstek geschikt voor peer-review. In de praktijk blijkt dat de gegeven verantwoordelijkheid een actieve houding in de klas stimuleert. De docent merkt gaandeweg hoe discussie tussen leerlingen het leerrendement verhoogt. De tijdwinst is aanzienlijk, en peer-review versterkt de sociale interactie van de groep.

Lees meer

Beter leren voor leerlingen

Beter leren is leren nadenken. CO-Learning is de ideale werkvorm om studenten te laten nadenken over de antwoorden van anderen. Want fouten waar je zelf aan voorbijgaat, zie je vaak wél bij een ander.

Met CO-Learning gebruiken docenten de toets als leermiddel. Leerlingen evalueren elkaars resultaten aan de hand van de klassikale bespreking. Die kritische beoordeling van andermans antwoorden leert hun nadenken over de stof, en andermans gedachtegang. Dan blijkt dat sommige leerlingen wel de kennis hebben, maar niet de vaardigheid die te verwoorden. En daar kun je met gerichte aandacht veel aan doen.

Lees meer

Baas in eigen les

CO-Learning sluit perfect aan bij je gedroomde manier van lesgeven. Creatief in te zetten voor meerdere doeleinden, die tot voor kort onbereikbaar waren.

Beredeneren waarom een antwoord juist is. En hoeveel punten dat dan waard is. Of je CO-Learning nou gebruikt om discussie te faciliteren in de klas, om antwoordopbouw te verbeteren of om het nakijkwerk van open vragen te verminderen, CO-Learning biedt de mogelijkheden om je ideale les eindelijk in de praktijk te kunnen brengen.

Lees meer

Wil je peer review makkelijk en efficiënt inzetten?

Probeer Test-Correct nu gratis voor 14 dagen

Of nodig ons uit voor een vrijblijvende demonstratie.

Probeer nu  Boek een demonstratie

digitaal toetsen peer feedback

Zij bouwen op Test-Correct

cedergroep-logo
edith stein college
luzac logo
nova college
NUOVO logo-RGB
aletta jacobs
VLC
EmmausLogo
rijnlands lyceum sassenheim
Gerrit vd Veen college
stedelijk gymnasium schiedam
HLZ
huygens lyceum
vlietland college
techniek college rotterdam
Thomas A kempis
Alberdingk Thijm scholen
Spaarne College
Melanchthongroep-logo
groevenbeek
pieter zandt scholengemeenschap-1
Willem van oranje
carmel emmen