teachleanrcompnany_suf_logo2

Test-Correct is eigendom van The Teach & Learn Company. The Teach & Learn Company maakt zich sterk voor innovatie binnen het onderwijs daar waar dat nodig is.

In het onderwijs worden er vaak beproefde methodieken toegepast die vooral niet moeten verdwijnen. Deze kunnen echter met een simpele innovatieslag makkelijker inzetbaar worden gemaakt voor de docent. The Teach & Learn Company heeft zich dan ook als hoofddoel gesteld om bestaande & nieuwe onderwijsmethodieken met behulp van de laatste technieken, zowel didactief als technologisch te vernieuwen.

Docentplus is toonaangevend in het meten en verbeteren van leerprocessen in het primaire proces en is de grondlegger en ontwikkelaar van het RTTI-systeem.

RTTI is de standaard om scherp en transparant de cognitieve indicatoren van leren in kaart te brengen. Deze taal over leren is voorwaardelijk voor formatieve evaluatie, zodat opdrachten en toetsen doen waarvoor ze bedoeld zijn: bijdragen aan effectief onderwijs en laten zien welke kansrijke verbeteracties mogelijk zijn. Dit maakt dat de leerdoelen helder zijn, dat je weet waar de leerling staat ten opzichte van de leerdoelen. Het geeft inzicht in wat de leerling nog verder moet ontwikkelen en biedt gerichte interventies. OMZA ondersteunt met de gedragsindicatoren daarnaast de persoonsvorming, waar het bij effectief leren om gaat.

RTTI-online faciliteert methode-onafhankelijke dashboards waarin alle data samenkomen. RTTI en OMZA zijn een bewezen effectief middel voor formatieve evaluatie, de kern en het vliegwiel van kwaliteitszorg in de school. Waardoor leerlingen op hun individuele niveau continu worden gestimuleerd om steeds de volgende stap in het leerproces te zetten en docenten hun onderwijs doorlopend verder kunnen verbeteren.

Door de koppeling tussen Test-Correct en RTTI-online ontstaat er een symbiose waarbij de optelsom 1+1 absoluut geen 2 maar véél meer is.

bona_logoHet Bonaventuracollege in Leiden is een brede katholieke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Het Bonaventuracollege is een omgeving waarin de leerling volwassen wordt, voor zichzelf op leert komen en zijn talenten ontdekt. Ze willen de leerlingen wijzer de wereld in sturen met genoeg vaardigheden en vertrouwen, zodat ze in staat zijn zich aan te passen aan diverse situaties, maar ook in staat zijn zelf initiatieven te ontplooien.

Het Bonaventuracollege is één van de twee scholen die samen met ons vorm en inhoud heeft gegeven aan Test-Correct. Zowel directie, docenten en leerlingen hebben uitvoerig getest, meegedacht en kritiek geleverd om op die manier een methodiek te ontwikkelen die ook echt vóór en dóór docenten is ontwikkeld.

fiologoHet Fioretti College in Lisse is een interconfessionele scholengemeenschap met een open karakter. Alle medewerkers en leerlingen werken met elkaar samen op het Fioretti College. Ze streven ernaar om alle talenten van de leerlingen te ontplooien, niet alleen op het gebied van schoolprestaties, maar ook op het gebied van toneel, sport, muziek, beeldende kunst en wetenschap.

Het Fioretti College is één van de twee scholen die samen met ons vorm en inhoud heeft gegeven aan Test-Correct. Een groot docententeam is betrokken geweest bij de conceptualisering van de methodiek. Tevens zijn ze actief betrokken geweest bij het testen en evalueren van de software van Test-Correct.

True-logo-350px-blackTRUE Managed Hosting is één van de grootste hostingproviders van Nederland. Ze onderscheiden zich door meer te bieden dan enkel het assisteren bij de inrichting van onze software, want ze denken en programmeren ook echt mee. Logischerwijs moet Test-Correct voldoen aan de hoogste eisen van privacybescherming van zijn gebruikers. True heeft zichzelf hierin bewezen met een trackrecord van online bankieren tot en met patiëntendossiers in de zorg. Met True aan onze zijde hebben we alle vertrouwen dat onze software een maximale uptime kent en een grondige bescherming van de data.

Als het gaat om het complexe beheer van totale hostingomgeving ligt de toegevoegde waarde van True zowel op operationeel als op strategisch niveau. Ze hebben alle kennis en kunde in huis om de essentiële componenten optimaal aan te laten sluiten op onze applicatie. Van de complete inrichting van ons serverpark tot aan de optimalisatie en het onderhoud.