Ons

Product

Volledig digitaal toetsingsplatform

Minder handwerk en administratie. Probleemloos toetsen in de klas en op afstand. Overal en altijd zicht op de voortgang van studenten. Kennis én vaardigheden toetsen met eigen toetsmateriaal, dat van collega’s én van externe partijen. In Test-Correct komen de ideale onderwijswereld en de echte wereld heel dicht bij elkaar. Met tal van mogelijkheden om lessen en studenten te activeren. Met CO-Learning. Met de inspirerende inzichten die peer-review oplevert voor zowel docent als student. Met analyses die elke volgende les of toets naar een hoger plan tillen. Klinkt als too much? Toch is dat precies wat we doen.

 Klaar voor toetsen op afstand
Student-OnLaptopTablet-Studentplayer - flipped
1
Screen Shot 2021-09-06 at 2.43.24 PM-1
illustrations-toets-vragencaroussel
toetsen-construeren
Toets constructie

Docenten komen tijd tekort. En toetsen in elkaar zetten is een tijdrovende klus, die we kunnen digitaliseren en automatiseren. Een welkome werkreductie. Bovendien worden digitale toetsen elke keer beter. Want wat niet werkt doe je weg en wat goed is houd je. Tot je een itembank hebt vol getest en bewezen toetsmateriaal van jou, je collega’s en de toetsen die je eventueel inkoopt. Tel daarbij op het brede aanbod van eindexamens in de itembank en je ziet het voor je: digitaal toetsen scheelt je bergen werk.

Carrousel

De carrousel toets zal een gerandomiseerd aantal vragen afnemen in wisselende volgorde. Zo krijgt elke leerling een uniek gegenereerde toets.

Klassiek

De klassieke toets bevat vragen die allemaal afgenomen worden met een volgorde die je zelf bepaalt. Leerlingen maken allemaal dezelfde toets.

Bestaande toets

Door een bestaande toets uit de Itembank te kiezen kun je snel aan de slag met jouw leerlingen. Dit kunnen bijv. eindexamens zijn van voorgaande jaren.

Vragen opstellen

Je kunt natuurlijk zelf je vragen bedenken of kiezen uit de itembank met al je eerder gebruikte vragen en die van je collega’s. Onze verschillende vraagtypes sluiten altijd aan bij wat jij wilt toetsen. Alvast een idee krijgen hoe je vraagtypes kan combineren met verschillende vakken? Wij geven hier enkele voorbeelden.

uploadenconstuct
Construeren of Uploaden?

Je kan je toetsen door ons in het systeem laten zetten. Scheelt jou een hoop werk en je kan meteen zien hoe sommige vragen van een papieren toets zich vertalen naar verschillende vraagtypes in Test-Correct. Zo wordt snel duidelijk hoe divers onze vraagtypes zijn toe te passen.

 

Met de pijltjes links en rechts kom je bij enkele voorbeelden die je een beter idee geven van hoe je onze vraagtypes kan toepassen bij verschillende vakken.

combineer-bio
Biologie toepassing

Met de combineervraag kunnen begrippen uit verschillende categorieën met elkaar in verband gebracht worden. Dit kan je o.a. gebruiken om organen en orgaanfuncties aan elkaar te linken of per beschrijving aan te geven tot welke categorie iets behoort (zie voorbeeld).

De rubriceervraag is een speciale versie van de combineervraag waar het mogelijk is om meerdere antwoorden te combineren met één begrip. Zo creëer je groeperingen, wat heel handig kan zijn als je bijvoorbeeld plantensoorten wilt combineren met verschillende planten uit die groepen.

toepassing-nask
Nask toepassing

Wil je graag zien hoe jouw studenten de weerkaatsing van het licht tekenen op een afbeelding of omgaan met de reflectie van spiegels? Met onze tekenvraag kan je een achtergrondafbeelding uploaden zodat studenten zien waar zij hun antwoord moeten tekenen. 

Of denk bijvoorbeeld aan grafieken. Met een afbeelding of raster in je toets geef je ze ruimte om de gevraagde grafiek tekenen. Daarnaast kunnen ze strakke lijnen en geometrische vormen gebruiken voor hun antwoord. Zo kun je de tekenvraag op veel manieren toepassen.

toepassing-burgerschap
Burgerschap toepassing

Met open vragen ontwikkel je studenten, op elk vlak. Maar vragen waarmee je maatschappelijke vorming wilt ondersteunen en een doordacht antwoord uitlokken hebben veel antwoordruimte nodig. Daar hebben we in voorzien. Met misschien wel het veelzijdigste vraagtype dat in Test-Correct te vinden is.

Daarnaast is in onze open vraag een wiskunde-editor ingebouwd wat dit vraagtype direct de favoriet maakte bij alle wiskundedocenten.

Vraagtypes & toets componenten

sticker-question-combine
Combineer

Door antwoorden te combineren met de opgegeven termen legt de student verbanden.

question-arrange-1
Rangschik

Rangschikken van het antwoord door termen te slepen in de juiste volgorde.

question-classify
Rubriceer

Maak categorieën aan waarin je antwoorden kunt groeperen door te slepen.

question-ARQ
ARQ

Presenteer stellingen en laat studenten kiezen welke wel of niet kloppen

question-open
Open lang & kort
Voor het stellen van een open vraag kun je kiezen voor een lang of kort antwoord.
sticker-question-correct-incorrect
Juist/Onjuist
Vraag of de gegeven stelling juist of onjuist is. Dit kunnen ook meerdere stellingen zijn.
question-hole-text
Gatentekst
Laat de student de gaten in de tekst invullen om de vraag te beantwoorden.
question-draw
Tekenvraag
Vraag de student om een antwoord te tekenen om de vraag te beantwoorden.
question-selection
Selectie
Geef antwoordmogelijkheden in een gatentekst waaruit de student moet kiezen.
question-infoscreen
Infoscherm
Voeg een infoscherm toe om extra informatie te geven voor een vraag of set vragen.
question-multiple-choice
Meerkeuze
De standaardvraag waarbij een student kiest uit meerdere antwoorden.
question-group
Vraaggroep
Groepeer vragen die bij elkaar horen. Je kan een vraaggroep afsluiten nadat deze beantwoord is.
2
Student-OnLaptopTablet-Studentplayer - flipped
toetsen-afnemen

Toets afnemen

Een toets neem je gemakkelijk af in de app. Die is beveiligd als Fort Knox zodat leerlingen geen  andere programma’s kunnen gebruiken. Dat maakt frauderen vrijwel ondoenlijk. Voeg je klassen toe en Test-Correct stuurt al je studenten een e-mail met directe toegang tot hun account. De leerlingenaccounts kunnen wij koppelen aan Magister of SOMtoday, zodat ze helemaal in lijn zijn met de administratie jouw school.

Met browsertoetsen kun je vrijwel zonder enige voorbereiding kennismaken met Test-Correct, want je studenten kunnen een browsertoets maken zonder de app te installeren.

Inplannen

Toetsen plan je in op datum en tijd. Je studenten krijgen een e-mail met het tijdstip van de ingeplande toets en toegang tot de wachtkamer voor aanvang. De toets start pas als jij hiervoor kiest. Je kan zo wachten tot alle leerlingen aanwezig zijn.

Planners kunnen toetsen gemakkelijk van tevoren inplannen, zonder dat daar actie van de docent voor nodig is. Handig als je dat niet zelf hoeft te doen, want dan blijft er meer tijd over voor je kerntaken.

Surveilleren

Ook bij digitaal toetsen wil je kunnen surveilleren. Je bepaalt zelf wie de surveillanten zijn, of je laat dat over aan de planner. Met het Surveillancedashboard weet elke surveillant precies hoever elke leerling is. Met een mooi overzicht is duidelijk hoever de klas is en krijg je meldingen bij frauduleuze handelingen. Zo kan je digitaal toetsen afnemen met een uitstekende begeleiding én optimale betrouwbaarheid.

Test-Direct

Marketingwebsite-Product-TestDirect

Quizzen met Test-Direct!

Iedereen houdt van quizzen. Op een snelle, laagdrempelige manier je eigen kennis testen. Met Test-Direct heb je nu die mogelijkheid. Digitaal toetsen was nog nooit zo makkelijk. En leuk. Hoe het werkt? Met Test-Direct hebben studenten geen account meer nodig om een toets te maken. Je deelt een simpele cijfercode met je studenten. Die hoeven alleen de code in te voeren om deel te nemen aan de toets. Zo kan je zonder moeite ons platform ontdekken!

  • Direct en laagdrempelig toetsen
  • Deelnemen zonder registratie
  • Geen account of klasadministratie nodig
  • Motiverend en leuk om te doen
  • Ook voor CO-Learning en nakijken

Snel parate kennis toetsen

Test-Direct is perfect voor docenten die even snel een quiz of oefentoets willen afnemen. Het effect: een actieve les met veel positieve energie. Zonder de gangbare prestatiedruk, omdat er voor de studenten niets van afhangt. Maar het levert wel een prima beeld op van het actuele kennisniveau. En met die waardevolle kennis kun je gerichter aan de slag. Test-Direct is daarnaast ideaal voor  klassen die nog niet compleet zijn of veel veranderen. Zo kan een individuele leerling toch gemakkelijk aansluiten.

 Wil je nog meer uit een toets halen? Laat de toets dan met CO-Learning nakijken door de klas. Zo stimuleer je ze niet één, maar twee keer om na te denken over de vragen en de materie. En leren de studenten van elkaars antwoorden.

Handige functies

sticker-formulas
Formules
Gemakkelijk toevoegen van formules aan vragen en antwoorden.
read-aloud
Lees-voor functie
Met de lees-voor functie kunnen ook mensen met visuele beperkingen toetsen maken.
surveillance
Surveilleren
De taak om te surveilleren kun je uitbesteden aan andere collega’s.
veilige-omgeving
Veilig toetsen in de app
Weet zeker dat je studenten bij summatieve toetsen alleen naar de toets kunnen kijken.
special-characters
Speciale tekens en talen
Ondersteuning van verschillende talen en gemakkelijk toevoegen van speciale tekens.
time-dispensation
Tijd Dispensatie
Geef studenten die recht hebben op tijdsdispensatie meer tijd om te toetsen.
shuffle-questions
Shuffle vragen
Zorg dat je studenten een andere volgorde krijgen van de vragen tijdens de toetsafname.
browser-toetsen
Toetsen in de browser
Formatief of oefenen? Hebben nog niet al je studenten de app? Schakel dan browsertoetsen in.
fraude-prevention
Detecteer fraude
Bij mogelijke frauduleuze handelingen krijg je een seintje hierover zowel in de app als in de browser.
attach-video-audio
Video/Audiofragmenten
Geef een video, geluidsfragment, plaatje of PDF mee als bijlage bij de vraag of vraaggroep. Kies hoe vaak de geluidsfragmenten beluisterd mogen worden.
lock-questions
Vragen sluiten
Bepaal of studenten terug mogen keren naar een vraag of vraaggroep of dat deze gesloten moet worden na het beantwoorden.
3
toetsen-nakijken-becijferd

Nakijken & becijferen van de toets

Nakijken

Als de toets is afgenomen kun je direct overgaan tot nakijken en becijferen. Maar ook nadat de toets klassikaal besproken en beoordeeld is met CO-Learning. De scores van de beoordelingen uit de CO-Learning zijn ook tijdens het nakijken te zien. Daarbij stel je de gewenste normering in en kun je een RTTI-export maken. Leerlingen kunnen de nagekeken toets inzien zolang deze openstaat.

Normeren

Voor het vaststellen van het cijfer kun je kiezen uit vijf normeeropties. Zodra de normering verandert zie je de cijfers mee veranderen, met onderaan de studentenlijst het gemiddelde. Met de optie ‘vraag overslaan’ sluit je een vraag uit bij het berekenen van het cijfer.

Becijferen

Becijferen gaat automatisch, maar natuurlijk kun je ook zelf aanpassingen doen. Jij bepaalt wanneer een toets als becijferd gemarkeerd kan worden en wanneer de cijfers inzichtelijk zijn voor de studenten. Die ontvangen hier dan bericht van.

Inhaaltoets inplannen

Plan een inhaaltoets in als er leerlingen zijn die de toets niet hebben gehaald of kunnen maken.

Handige functies

check-discrepancies
Bekijk discrepanties
Zie waar de beoordeling van jouw studenten afwijkt van jouw antwoordmodel.
stickers-co-learning
CO-Learning
Kijk met de klas de toets na. Studenten leren van hun fouten en het bespaart nakijkwerk.
auto-check
Automatisch nakijken
Je hebt minder werk aan het nakijken met de automatisch nakijken van gesloten vragen.
normering
Kies je type normering
Pas de normering aan voor een automatische weging van het cijfer en het gemiddelde.
sample
Kies hoe je wilt nakijken
Nakijken van de toets kun je doen per vraag, per student of je kunt een steekproef afnemen.

Test-Correct. Toetssteen voor beter onderwijs.

Technische specificaties

Koppelingen met bestaande systemen

Beschikbaar op allerlei apparaten en besturingssystemen

Test-Correct is als app beschikbaar voor verschillende apparaten en besturingssystemen. De app werkt op Windows en Mac-apparaten, op Android en iPad-tablets, en op Chromebook. Daarnaast is het platform ook werkzaam als webapp en dus via de browser te bereiken.

DevicesOperatingSystems 2

Probeer Test-Correct nu gratis voor 14 dagen

Meld je aan en maak gratis jouw account

Probeer nu  Boek een demonstratie

TC-on-devices-v4