Modules

Test-Correct is opgebouwd uit diverse modules. Elke module pakt een specifiek aspect rondom het toetsen op. Bij ieder aspect hebben wij samen met gebruikers in kaart gebracht wat het doel moet zijn en welke problemen opgelost dienen te worden. De totaalervaring krijgt u wanneer alle modules zijn geactiveerd in uw omgeving. Hieronder meer uitleg over elke module.

Digitaal toetsen module

Dit is een complete toetsoplossing waarmee diagnostisch, formatief en summatief getoetst kan worden. Intuïtief in ontwerp, waardoor minimale begeleiding nodig is voor docenten. Studenten kunnen zonder uitleg direct uit de voeten. Twaalf vraagtypes met eindeloze variaties zorgen ervoor dat bijna alle theoretische toetsen op papier één op één zijn over te zetten in Test-Correct.

De door ons ontwikkelde beveiligde browser* maakt het mogelijk om op elk device een toetsomgeving te creëren. Hierbij behoudt de surveillerende docent tijdens afname van de toets overzicht over de activiteiten van iedere student.

Test-Correct is Cloudbased. De verantwoordelijkheid van de continuïteit van de software ligt in onze handen. We werken samen met partijen die tot de top van Nederland worden gerekend als het gaat om continuïteit, beveiliging en privacybeleid.

* Voor het beveiligen van de Test-Correct Chromebook app is een device management systeem (MDM) nodig.

Gevulde contentbank module

Onze contentmodule stelt de docent in staat om toets-items en vraag-items te gebruiken die door anderen zijn aangemaakt. In het schooljaar 2019-2020 zullen meer dan 40.000 vraagitems aanwezig zijn. De content wordt dagelijks aangevuld. De kwaliteit van ieder item wordt constant gemonitord en gemeten op P-waarde, en indien wenselijk de D-index. Naast de meerkeuzevragen zijn er ook hoogwaardige inzichtsvragen zoals de laatste Centraal Examens van alle theorievakken. Items kunnen worden verbeterd door vraagitems aan te passen of te vervangen.

CO-Learning module

Hiermee wordt het dialogisch leren en peer2peer nakijken ondersteund. De werkvorm die de leraar in staat stelt om een flinke reductie in het nakijktijd te bewerkstelligen. Dit doet de docent door de leerling actief te betrekken bij het beoordelen van de gegeven antwoorden op de vragen van de toets.

  • Tot wel 80% reductie van het nakijkwerk;
  • Hoger leerrendement door een activerende didactiek die zichtbaar werkt;
  • Efficiëntere lestijd omdat de leerlingen volledig worden betrokken bij de leerdoelen van de les

Learning analytics module

Opgezet met grafieken ter informatie voor inzicht in leerresultaten en leerrendement.

Schoolleiders:
Vergelijk klassen met elkaar. Vergelijk docenten binnen de sectie met elkaar.

Docenten:
Direct inzicht in hoe klassen presteren. Vergelijk klassen met parallelklassen. Vergelijk uzelf met uw collega’s.

Student:
Sterktes en zwaktes gerelateerd aan eindtermen zijn in een overzichtelijke grafiek realtime op te vragen.

Formative Feedback Loop*

In samenwerking met DocentPlus®, de ontwikkelaars van de RTTI- en OMZAmethode, hebben wij een totaalpakket gerealiseerd.

Hierdoor wordt het mogelijk om niet enkel het gehele leerarrangement te automatiseren, ook ontdoen we de docent van een flinke werklast d.m.v. het overzetten van toetsgegevens in RTTI-Online te automatiseren.

De gehele school wordt ontzorgd bij een succesvolle implementatie van RTTI.

* De Formative Feedback Loop is alleen mogelijk voor gebruikers van RTTI-Online®.

Print & Upload module

Met de Printfunctie maakt deze module het mogelijk een papieren toets af te nemen.

Met de Uploadfunctie* wordt het mogelijk om als docent een toets aan te leveren die binnen enkele werkdagen in je eigen omgeving klaarstaat.

* Dit is een betaalde dienst.